Тремор верхніх і нижніх кінцівок

Тремор верхніх і нижніх кінцівокМедичний термін "тремор" означає добре знайоме всім стан - тремтіння, а якщо точніше, ритмічне коливальний рух усім тілом або окремими його частинами. У будь-якого здорового людини буває короткочасний тремор верхніх і нижніх кінцівок. Але він може виникати і при ураженні нервової системи, ендокринних, соматичних захворюваннях і різних інтоксикаціях.

Всі види тремору припиняються тільки уві сні. Виділяють два основних його типу - фізіологічний і патолого-гический тремор.

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ тремор

Буває у кожної здорової челове-ка. Наприклад, при сильній тривозі, страху в результаті взаємодії центральних і периферичних ній-рофізіологіческіх процесів со-вершать повторювані сокра-щення і розслаблення м'язів. Такий тремор, як правило, невидимий з боку і не відчувається самим че-ловеком. При м'язовому напряже-ванні, втомі, охолодженні або емоційному збудженні дро-жаніе може посилюватися і стано-витися помітним - його називаючи-ють посиленим фізіологічним тремором. Він має велику амплітуду, але ту ж частоту, що й простий фізіологічний.

Патологічні тремор

Виникає при різних захво-леваниях і видно невооружен-ним оком. Він має ряд осо-бенностей. Основа клінічного аналізу тремору - визначенні-ня станів, в яких він про-є.

Тремор спокою

Виникає в той момент, коли м'язи рассле-Блено й не роблять активних рухів. Посилюється при віл-неніі і розумовій напрузі, може зменшуватися при актив-них довільних рухах ко-кінцівках, залученої в тремор. Цей вид тремору найбільш тіпі-чен для паркінсонізму.

Тремор ДІЇ

Будь тремор, що виникає при про-довільній скороченні м'язів. Він включає в себе постуральний, ізометричний і тремор дви-жения (кінетичний).

Постуральний тремор виникає на тлі активного напруження м'язів при підтримці пози, як протидія силі земного при-тяжіння. Він може бути доброкач-ного характеру і являти собою проявле-ня спадковості. Може означати підвищений-ву тривожність, зустрічатися при захворюванні щитовидної залози. Тремор цього виду може спровокувати також абстиненцію (ломку) в результаті вживання великих доз алкоголю або наркотиків. При передозуванні окремих лікарські-дарських препаратів або отруєнні хімічними речовинами також мо-же наступити раптове тремтіння, наприклад при отруєнні солями важки-лих металів (ртуттю). Постураль-ний тремор верхніх і нижніх кінцівок краще помітити, коли пацієнт витягає вперед обидві руки і намагається розчепірити пальці - саме таке завдання дає пацієнтові лікар-невропатолог при обстеженні.

Ізометричний тремор метушні-кає при роботі м'язів, коли їх дей-ствие спрямоване проти неподвиж-ного предмета (наприклад, коли людино спирається руками об стіл).

Кінетичний тремор виникає під час довільного руху. Його варіантом є кінезіоспеціфіческій тремор тільки при певних діях (при пись-ме, при виконанні якоїсь про-професійної функції), але не при інших рухах, які залучають ті ж м'язи.

Тип тремору, його поширення, вираженість, вік початку і про-чие характеристики формують дро-жательний синдром. Встановлення останнього важливо для визначення правильної тактики лікування.

Виділяють кілька дрожатель-них синдромів верхніх і нижніх кінцівок. Найбільш частим є есенціальний. Зазвичай проявляється постуральним тремтячи-ням рук, нерідко в поєднанні з тремором голови, губ, голосових зв'язок, ніг, діафрагми. Більш ніж у половини пацієнтів це наслед-ственное доброякісне за-болевание, яке не вимагає спеціального лікування. При значи-тельном тремтінні лікар зазвичай призначає пропранолол або примідон.

Паркінсоніческій тремор ча-ще всього проявляється тремором спокою або його поєднанні з трьома-ром дій. У типових випадках залучаються кисті рук, спостерігає-ся сповільненість, ускладненість рухів. Паркінсоніческій тре-мор може зменшуватися під впливав-ням дофаминергических засобів (препарати леводопи, агоністи до-фаміна), холінолітиків.

При мозжечковом треморе спостерігається переважно интенционное розмашисто тремтіння, соче-танучих іноді з постуральним тремором верхніх і нижніх кінцівок. При мозочкових патологіях є можливість різних клінічних форм тремтіння (наприклад, ритмічний постуральний тремор голови і ту-ловища - тітубація). Найбільших побоювань заслуговує вид тремору під назвою астеріксіс, руху-ня рук при якому нагадують ляскання крил. Він може виникнути через хворобу Вільсона-Ко-новалова (важкий спадок-ного захворювання, пов'язаного з на-копления міді в тканинах мозку, крові і печінки), печінковою або по-Чечня недостатності, вражений-ня середнього мозку. При мозжеч-ковом вигляді тремору уражаються багато нейромедіаторні систе-ми, у зв'язку з чим підбір лікування скрутний.

Тремор Холмса характеризує-ся своєрідним поєднанням тре-мору спокою і тремору дій. Зазвичай йому властиво різко наростати при по-тортурах утримання кінцівки на ве-су. Грубе, великорозмашистий тремтіння рук, ніг і тулуба ча-сто переривається різноманітними посмикуваннями. Тремор Холмса нерідко виникає після сосуди-стого ураження, при розсіяному склерозі та деяких інших забо-Леваном. Лікування проблематичний-но, в деяких випадках допомагають препарати леводопи, холіноліті-ки, вальпроати, пропанолол.

Психогенного ФОРМИ ТРЕ-МОРА

Мають різні клиниче-ські прояви, незвичайне соче-тание видів тремтіння (найчастіше кінцівок). Тремор починається раптово і так само різко припинені-ється. Якщо відвернути увагу біль-ного, тремтіння зменшується. Тре-буется консультація психотерапії-та і призначення протівотревожних, седативних препаратів.

Медикаментозний і токсичний-ський тремор можуть викликатися це-лим рядом речовин. Найбільш ти-пічен тремор, який близький по ряду своїх характеристик до посиленого фі-фізіологічних тремору. Віз-никнути він може після застосування симпато-миметиков (ефедрин) або антиде-прессантов (амітриптилін). Паркінсоноподібних тремор возмо-дружин після лікування нейролептическими або іншими антідофамінергі-ними препаратами (резерпін, флунаризин). Інтенціонное тре-мору може посприяти при-сування солей літію і деякі інші препарати. Тремор, який метушні-кає після гострого алкогольного або наркотичного отруєння, необхідно відрізняти від тремору при хронічному алкоголізмі, пов'язаний-ного з ураженням мозочка.

Описані дрожательную син-Дроми верхніх і нижніх кінцівок не вичерпують усього мно-гообразие клінічних варіантів. Зустрічаються такі незвичайні со-четанія, що далеко не відразу вдаеться-ся їх віднести до якої-небудь катего-рії. Це обумовлює неприпустимий-тість самолікування і необхід-ність звернення до лікаря для про-ведення обстеження та підбору лікування.

У тих випадках, коли ефект від ме-дікаменти при лікуванні тремору верхніх і нижніх кінцівок недостатній, примі-няются стереотаксичні опера-ції на головному мозку. Такі опе-рації виконуються вра-чами-нейрохірургами РНПЦ невро-логії та нейрохірургії. Досягну-ті успіхи у вивченні тремору, по-явище нових лікарських пре-Параті дозволяють допомогти все більшому числу хворих і з опти-мизма дивитися в майбутнє.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » » Тремор верхніх і нижніх кінцівок