Який вид спорту вам підходить

Який вид спорту вам підходить
За даними статистики, майже половина всіх тих, хто вирішив за-няться спортом, після 2 - 4 ме-сяцев залишають заняття з при-чині травм, нервових потрясінь, простудних і інших захворювань. Погодьтеся, відсоток занадто серйозний, щоб вважати його дрібницею. При-чина? Людина «сів не в свої сани». Де ж вихід? Його можна най-ти в навчаннях Стародавнього Сходу, які підкажуть, який вид спорту вам підходить. Давно помічено, що людям з різним темпераментом одні види спорту даються легко, а інші ніяк не кориться.

Земля (Меланхоліки)

1 січня - 19 січня, 20 квітня -19 травня, 20 серпня -19 сентяб-ря, 20 грудня - 31 грудня. Люди знака Земля емоційні й чутливі. Але вони не здатні витримувати тривалі физи-етичні та психічні навантаження. Вони повільніше відновлюють розтрачений енергетичний по-тенціал. Кращий варіант для меланхоліків - за-ниматься тими видами спорту, де потрібна висока індивіду-ально майстерність. Для чоловіків, що народилися під знаком Земля найбільш підходять наступні види спорту. Це туризм і водний слалом, кінний спорт, особливо виїздки та кон-курей, стрільба з малокаліберної гвинтівки або пістолета, фехтування, бокс (легкий і середня вага), по-стічні єдиноборства, включаючи карате, айкідо, тайський бокс. На думку експертів, «земляни» цілком зможуть себе показати на тенісних кор-тах, на помостах в деяких вагових категоріях тяжелоатле-тов, в секціях культуристів (бо-дібілдінг), в деяких клас-сах яхт і особливо у тенісно-го столу. На цьому поприщі можна досягти великих, а може навіть тріумфальних успіхів.

З рекомен-мендацій тренерів можна зробити висновок про те, що заняття фізкультурою і спортом в зимовий холодний вре-мя не заохочується для пред-ставники земної стихії. Справа в тому, що меланхоліки повинні себе постійно підживлювати енергією з природного оточення. Лижі, сани, бобслей, ковзани, ключки для гри в хокей з шайбою або м'ячем та інші атрибути зимового спорту в жодному разі не виключаються! Але, прямо скажемо, заняття цими видами спорту не дадуть желае-мих високих результатів у зма-гань.

Хочеться відзначити ще один вид естетико-фізичних єдиноборств - спортивні та бальні танці, де люди «земного» типу здатні як нік інший перейнятися почуттям партнера в унісон му-зикальному оформленню. Вони відчувають ог-Ромни прилив сил, творчого підйому, емоцій у процесі синте-за рухових зусиль в такт про-слушіванія мелодій. Менш під-ходять їм - спортивні ігри, включаючи шашки і шахма-ти, різновиди боротьби. І вже зовсім їм не сле-дует займатися акро-батик і гімнастикою, парашутним і авіаспортом, альпінізмом, технічно-ми видами спорту. Спортсмени стихії Земля потребують підвищена шенном уваги. Требу-ется регулярно відзначати їх успіхи і по можливості часто їх бадьорити, хвалити, націлювати на перемогу.

Повітря (Сангвініки)

20 січня - 19 лютого, 20 травня - 19 червня, 20 вересня - 19 жовтня. Для цього знака в спорті все значною але простіше і для чоловіків, і для жінок-щин. Їх захоплення - командні види спортивних єдиноборств. Вони добре себе почувають на футбольн-них полях, баскетбольних і волею-хворих майданчиках. Їм підходять гандбол, регбі, ватерполо. Виступаючи індивідуально, вони також домагаючись-ються значних успіхів. Їх ув-лікування - теніс (в тому числі і настільний), різновиди борь-б (зазвичай крім важких ваго-вих категорій), плавання і Прижов-ки у воду та інші. Тут необ-обхідно пам'ятати, що люди цього зна-ка досить легко звикають до фі-осо- навантажень і мають сильну волю. Вони здатні досить довго відчувати навантаження прак-тично на всі м'язи. Ці люди легкі на підйом і тому актив-но можуть займатися масовими видами спорту. Наприклад - бігом, плаванням, аеробікою та іншими видами спорту.

Як це властиво всім перед-ставники повітряної стихії, головна їхня біда - неуважність і лінь. Щось не захотіли, щось не доробили, щось уже на-доїли робити. І в результаті - різні травми. Сангвінікам з раннього дитинства треба нагадувати про підстерігають їх небезпеки у надзвичайних ситуаціях. Крім того, їх треба просто змушувати виконувати поставлені завдання. Тому що всякого роду способи вмовляння, вмовляння НЕ да-дуть ніяких позитивних резуль-татів. Дитина буде впиратися, але скоро усвідомлює всю правильність вашого підходу і буде виконувати настанови тренера швидко і промінь-ше інших хлопців. Тільки чітко сформульовані і конкретні вимоги добре УСВА-іваются людьми Повітря, поєднуючись із суворим дотриманням дисципли-ни.

Вода (Флегматики)

20 лютого - 19 березня, 20 червня - 19 липня, 20 жовтня - 19 листопада. Люди знаку води не славляться темпераментом, активно-стю. Але зате вони завжди всі дії ви-полняют грунтовно і вірно. Їх можна зустріти серед спортсме-нів, але частіше - серед физкультур-ників. Вони мають більш мощ-ним статурою, сильні і точні в діях. Головна їхня біда - уповільнена реакція. Це приво-дит до повільності виконання спортивних прийомів, знижуючи їх чіткість, синхронність, зовнішню видовищність. Таким чином, тут мають місце два взаімоіс-ключает фактора. З одного сто-ку, флегматик намагається ви-конати поставлене тренером завдання більш правильно, враховувати-вая в комплексі фізичні та психолого-інтелектуальні воз-можности свого організму. З дру-гой боку - його дії не завжди встигають ув'язатися в оди-ний процес проведення прийому. Що зводить нанівець всю пророблений-ву роботу спортсмена. З цих причин фахівці переді-стерегают флегматиків від упражне-ний, де потрібно використовувати миттєву реакцію. Наприклад, в настільному тенісі, боксі, бад-Мінтон, волейболі та деяких інших видах єдиноборств требу-ется швидко переміщатися по корту, татамі, рингу. А це може призвести до загальної фізичної пе-регрузке і швидкої утомляемос-ти людини.

Рекомендовані види спорту для флегматиків: ме-тание диска і списа, штовхання ядра, боротьба (особливо греко-римська), а також шахи. Вони рідко і менш вдало бігають, стрибають, хоча плавають більш ус-пешно. Мабуть, водна стихія притягує свій знак. Однак повільність, комплекція і уг-лубленную в аналізі своїх дей-наслідком часом не дозволяють до-бути бажаної перемоги на «голу-Бих» доріжках. Трохи краще йдуть справи в синхронному пла-вання, стрибках у воду, водному поло.

Слід врахувати, що флегматики - люди чутливі, глибинно осмис-Ліван все пережите. З цієї причини одним з надійних способів стабілізації їх психо-лого-фізіологічної структури організму можуть стати добрі слова та побажання. Якщо Сангва-нику не треба, так би мовити, «слад-ки промов», то людям Води не завадить хорошого напуття, підкреслення їх розуму, волі, сили тіла і духу. Не забувайте їх по-здравляем за великі і малі перемоги. Не дуже журіте за по-ражения і помилки. Завжди подме-Чайтен їх душевну доброту і обя-ково.

Вогонь (Холерики)

20 березня - 19 апре-ля, 20 липня - 19 серпня, 20 но-ября - 19 грудня. Люди цього знаку мають кілька своенрав-ний і нестійкий характер. Од-нако, володіючи сильною волею, розвиненою м'язовою системою, холерики здатні показувати хоро-шие результати практично у всіх видах спорту. Для них хо-роши як ігрові види, так і види єдиноборств. Володіючи сі-лій, а також хорошою «Спорт-ної злістю», вони часто виділяючи-ються в команді, стають фор-Вард і капітанами. Практи-но всі силові види боротьби залучають їх. Не дуже за-Метн люди Вогню в бадмінтоні, настоль-ном тенісі, у стрільбі з вин-товки і пістолета. В фігур-ном катанні вони вироблена частіше в одиночному катанні.

Бажано втихомирювати необуз-даний запал пристрастей «вогненних» людей через суворі інструкції, укази, розпорядження, конструк-тивний ділову розмову. Люди Вогню (холерики) вельми впевнено себе почувають і в воді і в під-небесах. Їх можна побачити в по-долазном костюмі і альпіністс-ком спорядженні. Вони добре ви-ступають на лижній трасі. Однак холерики ме-неї щасливі на велотреку і шос-се, де потрібна строгий і точ-ний розрахунок, вміння послідовно-тельно, не поспішаючи нарощувати темп переможного фіналу. Їх при-залучають бальні танці. Але перед-повага віддається силовому рок-н-ролу, джайв, ламбаду, неже-ли вальсу.

Активність холерика прекрас-но втілиться в результатах спортивної боротьби. Особливо якщо в розмові з ним неодноразово підкреслити його силу, волю до по-біді, його природне предназначе-ня природженого чемпіона і підкорювача люблячих сердець. Так, його треба щогодини стимулювати словом, харчуванням, ласкавим по-глажіваніем і поплескуванням - в цьому суть успіху!

При виборі, яким видом спорту вам підходить займатися, врахуйте ці рекомендації.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
» » » Який вид спорту вам підходить